Narito ka:

Maghanda. Kawasaki

Link sa Twitter access mula sa ibang window

tweet

2015-12-08

・Pagsasaayos ng Bahay Upang Maging Matibay sa Lindol
・Lindol!! Ano ang Gagawin sa Panahong Iyon
・Mga Nakareserbang Gamit, Mga Gamit na Mailalabas sa Panahon ng Emerhensiya, Alalahanin sa Paglikas
・Maghanda sa Pinsalang Dulot ng Malakas na Hangin at Baha
・Ang Impormasyon sa Panahon ng Kalamidad
・Pagtutulungan sa Panahon ng Lindol

Attachment file

スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
スマートフォンサイトへ
Mobile Website
移动网站
移動網站
모바일 웹 사이트
site móvel
sitio web móvil
mobile na website